Dziwna zmiana w rankingu procesorów na UserBenchmark

UserBenchmark to dość popularny serwis internetowy pozwalający na pomiar wydajności procesora w zastosowaniach jedno, cztero- i wielowątkowych, oraz porównanie otrzymanych rezultatów do innych CPU. Uzyskane wyniki, po uśrednieniu służą do budowania rankingu wydajności procesorów, czyli listy modeli począwszy od najbardziej wydajnych do mniej wydajn…

Powered by WPeMatico